Tuesday, October 25, 2016

25/10/2016 : Bengkel Penyelarasan Perlaksanaan EKSA Siri 2

Bengkel Penyelarasan Perlaksanaan EKSA Siri 2 telah dianjurkan oleh Jawatankuasa Penyelaras Zon. Bengkel ini dilaksanakan selama sehari bermula 8.00 pagi sehingga 5.00 petang di Bilik Seminar UIDM, Politeknik Seberang Perai (PSP). Seramai 23 orang peserta terlibat terdiri daripada setiausaha zon EKSA PSP yang dikendalikan oleh Pn Yeap Lay Hwa dan Pn Effa Norhaiza Binti Omar . 

Bengkel ini bertujuan untuk menyediakan fail setiausaha zon mengikut kriteria audit serta membantu setiausaha zon membuat persediaan audit dengan seragam dan lebih berkesan di zon masing-masing. Hasil daripada bengkel ini juga dapat mewujudkan penyelarasan stiker yang seragam bagi peringatan & penjimatan (air, elektrik, suhu, kertas), Pegawai Bertanggungjawab (PIC), tandas, bilik fail, prosedur penggunaan alat pemadam api, peringatan kekemasan dan kebersihan (pejabat, bengkel, makmal, bilik kuliah, dewan kuliah, bilik seminar). Disamping itu, bengkel ini juga dapat meningkatkan pemahaman setiausaha zon mengikut Garis Panduan EKSA, Politeknik Seberang Perai. 


 

 

No comments:

Post a Comment