Jawatankuasa Audit


  • Menyediakan kriteria audit dalaman EKSA.
  • Menentukan kekerapan aktiviti audit dalam EKSA.
  • Merancang dan melaksanakan aktiviti audit dalaman EKSA.
  • Menyediakan laporan dan analisis keputusan audit dalaman EKSA.
  • Menyemak kriteria audit dalaman EKSA dari semasa ke semasa mengikut keperluan.
No comments:

Post a Comment