Monday, June 2, 2014

Bengkel Pembangunan Manual 5S

29 Mei 2014 - Bengkel yang berlangsung selama 2 hari ini disertai oleh Jawatankuasa Induk Perlaksanaan 5S dan Fasilitator bagi setiap Jabatan/Unit.
Pada hari pertama, peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan diminta untuk menyediakan garis panduan bagi kawasan yang ditetapkan. Pada hari kedua, setiap kumpulan diminta untuk membentangkan garis panduan yang telah disediakan untuk dipersetujui oleh semua peserta. Seterusnya garis panduan yang disediakan oleh setiap kumpulan dikumpulkan untuk dijadikan satu manual.

No comments:

Post a Comment