Tuesday, August 30, 2016

30/08/2016 : Bengkel Penyelarasan Perlaksanaan EKSA

Bengkel Penyelarasan Perlaksanaan EKSA telah dianjurkan oleh Jawatankuasa Penyelaras Zon. Bengkel ini dilaksanakan selama sehari bermula 8.00 pagi sehingga 5.00 petang di Bilik Seminar UIDM, Politeknik Seberang Perai (PSP). Seramai 25 orang peserta terlibat dalam bengkel ini yang terdiri daripada setiausaha zon EKSA PSP. 

Bengkel ini bertujuan untuk membuat penyelarasan fail setiausaha zon serta membantu setiausaha zon membuat persediaan audit dengan seragam dan lebih berkesan. Hasil daripada bengkel ini juga dapat mewujudkan penyelarasan fail setiausaha zon dan penggunaan stiker yang seragam di PSP sebagai persediaan untuk mendapat pensijilan dari  MAMPU. Disamping itu juga, bengkel ini dapat meningkatkan pemahaman setiausaha zon selaras dengan Garis Panduan EKSA, Politeknik Seberang Perai. 


 

 


No comments:

Post a Comment