Thursday, July 21, 2016

21/07/2016 : Bengkel Pemurnian Kriteria Audit Dan Manual EKSA

Bengkel Pemurnian Kriteria Audit Dan Manual EKSA telah dianjurkan oleh Jawatankuasa Penyelaras Zon dan Jawatankuasa Audit EKSA. Bengkel ini telah dilaksanakan selama sehari bermula dari 8.00 pagi sehingga 5.00 petang di Bilik TECC (Tecnology Enable Colloborative Clasroom), Politeknik Seberang Perai. Seramai 36 orang peserta terlibat dalam bengkel ini yang terdiri daripada Jawatankuasa Audit dan Setiausaha Zon EKSA Politeknik Seberang Perai (PSP). 

Bengkel ini diadakan bertujuan untuk membuat pemurnian borang kriteria audit dan manual EKSA mengikut kriteria yang ditetapkan oleh pihak Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia  (MAMPU). Ini adalah sebagai langkah persediaan PSP bagi mencapai pensijilan EKSA oleh pihak MAMPU. Manual EKSA yang dibangunkan ini terdiri daripada Komponen A (Keperluan Utama), Komponen B (Ruang Kerja / Pejabat), Komponen C (Tempat Umum), Komponen D (Keselamatan & Persekitaran) dan Komponen F (Komponen Khusus). 

Hasil daripada bengkel yang telah dijalankan adalah pemahaman para peserta dapat ditingkatkan serta dapat membangunkan Manual EKSA mengikut kriteria yang ditetapkan oleh pihak MAMPU.


 

 

No comments:

Post a Comment